Najúspešnejšie atletické združenie zdravotne postihnutých občanov na Slovensku, má svojich trénerov.

 V mesiaci október a november na Katedre telesnej výchovy a športu Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, sa uskutočnilo školenie trénerov III triedy. Tohto školenia sa zúčastnili dvaja zástupcovia AK ZPO PROFICIO - podpredsedníčka Martina Kokindová a predseda klubu, reprezentant Július Hutka. Dôležitý krok pre Proficio, ktorý napĺňa svoje predsavzatia. Spoločnými silami kráčajú po ceste na ktorú sa vydali v prospech reprezentácie slovenska a zdravotne postihnutého občana.

 Sme tu pre kvalitnú reprezentáciu a  pre občanov ktorí potrebujú našu pomoc.