Vysnívaný sen Proficia, sa naplnil

Už dlhšiu dobu, Proficio túžilo mať svoj vlastný osobný automobil. Vzhľadom k jeho početnosti a neustavičnému pribúdaniu športovcov, ako aj ich rastúcej výkonnosti ktorú je dôležité pravidelne a systematický zabezpečovať, sa Proficio rozhodlo svoj sen naplniť. PO CAR, s.r.o. Prešov podporil prácu i snaženie Proficio. Dňa 18.04.2008 odovzdalo Proficiu osobný automobil na 5 ročný lízing podľa ich predstáv a zároveň s nimi podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci.                                                                                                                                                                                                                 

Touto cestou sa im chceme poďakovať a dokázať im, že sa rozhodli správne.