Začala príprava 2010

 

1. Proficio ako každým rokom, aj  napriek nepriaznivej situácii ohľadom finančných prostriedkov i v tomto roku, pokračuje v napĺňaní svojho atletického projektu na rok 2010. V mesiaci apríl sa uskutočnilo štvordňové sústredenie v rámci Slovenska  v mestách Bratislava, Pezinok, Trebišov, Michalovce, Bardejov a Humenné. Sústredenie bolo zamerané k overeniu prípravy športovcov a náboru nováčikov s perspektívou do ďalšej atletickej budúcnosti. Sústredenie realizoval Hutka.

2. V dňoch 1-2.5.2010 sa konalo ďalšie atletické sústredenie na východnom Slovensku v mestách Prešov, Bardejov a Strážskom. Sústredenie s náborom športovca a tréningom talentovanej mládeže, realizoval Hutka.

3. Dňa 07.08. 2010 sa konalo ďalšie sústredenie a zabezpečenie športovca na východnom Slovensku v malej dedinke Sopkovce. Sústredenie bolo účelné a očakáva sa od tohto športovca v krátkej dobe, kvalitná atletická reprezentácia. Prípravu realizoval Hutka.

4. Dňa 28.08. 2010 sa konalo sústredenie dvoch nádejných športovcov v meste Snina a dedinke Sopkovce. Sústredenie aj s  talentovanou mládežou, bolo zamerané na overenie a zdokonalenie techniky samotných vrhov. Prípravu realizoval Hutka.