EVROPSKÉ HRY HANDICAPOVANÉ MLÁDEŽE

 

V dňoch 21.06-02.07.2011 sa konali Evropské hry handicapované mládeže v Brne. Tohto podujatia, ktoré zahájili známe osobnosti Československej republiky, ako Viera Čáslavska, Martin Dejdár,  sa zúčastnilo 12 krajín Európy. Slovensku vlajku a klub Proficio reprezentoval Ján Hašuľ, ktorý sa nakoniec umiestnil na peknom treťom mieste. Z tohto preteku si Janík zobral nové skúseností, sklamanie a motiváciu do ďalších bojov v jeho športovej kariére.