Kanonáda 2010

 

Proficio už 6-krát, 05-06.11.2010 v Humennom organizoval atletický halový pretek vo vrhu guľou. V areáli SOU- stavebného,  organizátor a zároveň predseda AK Proficio Július Hutka privítal 65 účastníkov, z toho 46 športovcov z rôzných kútov Slovenska.Svoju bojovnosť preukázali aj ďalší nováčikovia, ktorí po prvý krát mali príležitosť predviesť svoj talent.  Tento pretek ich obohatil o ďalšie športové úspechy, nové priateľstva a vzácny pocit spolupatričnosti, ktorý bol najviditeľnejší a najciteľnejší na tomto podujatí.Dôstojná športová reprezentácia je dlhodobý systematický proces. Čím je väčšia hodnota dosiahnutého výsledku, tým je spoločenský dosah a dopad športu a športovej reprezentácie zvlášť významnejší.A na základe Vás, tieto výsledky postupne dosahujeme „čím ďalej, tým lepšie".Je nádherné, že sa nám atletika vrátila do polohy kráľovského športu. Tak, ako som ja hrdý na svojich zverencov, tak aj samotní športovci sú hrdí, že aj napriek svojmu hendikepu preukazujú bojovnosť a vôľu dospieť k skvalitneniu slovenskej reprezentácie do ďalšej budúcnosti. Tak ako to už býva, niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale v mene organizátorov môžeme s hrdosťou skonštatovať, že športovci prišli v dobrej forme a zvládli boje Fair play.Všetci športovci ukázali kus obrovského srdca. 

Zostaňte s nami a zachovajte nám svoju priazeň.