Kanonáda 2009 

Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio, už  tradične organizuje každý rok halový pretek vo vrhu guľou. Pretek ako piaty v poradí od vzniku Proficio, sa konal 06-07.11.2009 v Humennom v priestoroch Stredného odborného učilišťa stavebného.  Preteku aj napriek chrípkovému obdobia sa zúčastnilo spolu 66 klubových účastníkov z celého Slovenska. Pretek bol zameraný k overeniu výkonnosti športovcom na ktorom si overovali svoju výkonnosť, skúsený športovci, nováčikovia a ostatný zúčastnený si dopriali svoje spoločensko - športové uplatnenie. Poniektorí športovci predviedli vlastné osobné rekordy, nesklamala ani talentovaná mládež a skúsený športovci k blížiacim sa tohtoročným Majstrovstvám sveta v Indii, potvrdili svoju silnú výkonnosť. Športovci sa obohatili o ďalšie športové úspechy, nové priateľstvá a vzácny pocit spolupatričnosti. Ako to už býva, niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale v mene organizátorov môžeme skonštatovať, že športovci prišli v dobrej nálade, zvládli boje Fair play a ukázali kus športového ducha. Halový pretek Kanonáda bol bohatší  o redaktora regionálnych novín. Predseda atletického klubu Proficio Július Hutka, sa na záver poďakoval všetkým naším podporovateľom, ktorí pomohli vytvoriť túto silnú atletickú rodinu, poďakoval všetkým za účasť a poprial šťastný návrat domov s tým, že sa tu opäť v Humennom o rok všetci stretneme.