IWAS WORLD GAMES 2009

V dňoch 22. novembra až 2. decembra 2009 za účasti 44 krajín a 603 športovcov sveta, sa konali v indickom Bangalore, medzinárodné Majstrovstvá sveta telesne postihnutých športovcov. Tohto preteku sa zúčastnili aj dvaja športovci  atletického klubu zdravotne postihnutých občanov Proficio. Július Hutka v hode oštepom a Adrián Matušík v hode diskom, za ťažkých podmienok vstúpili do bojov o medaile a získali pre Slovensko dva najcennejšie kovy. Dve zlaté medaily sa stali silnou motiváciou  aj pre ostatných športovcov klubu Proficio, do ďalšej športovej prípravy k blížiacej sa paralympiáde v Londýne 2012. Od samotnej existencie tohto združenia, tento úspech Proficia bol doposiaľ najväčším, ktorým sa zapísal do atletickej histórie zdravotne postihnutých športovcov na Slovensku. Proficio týmto úspechom aj naďalej potvrdzuje úspešnosť najúspešnejšieho atletického združenia zdravotne postihnutých občanov na Slovensku.                                   

                                                                             ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM K NEMU DOPOMOHLI.