Atletika Mostom 2010

 

Proficio, už roky spolupracuje so Slovenským atletickým zväzom zdravotne postihnutých. Obe združenia, ako jediný na Slovensku od svojho vzniku, pravidelne každým rokom vytvárajú atletické aktivity k rozvoju, posilneniu a udržaniu tohto kráľovského športu.

V dňoch 17-18.decembra 2010 v športovej hale Elán v Bratislave, podujatia pod názvom Atletika Mostom, sa zúčastnila aj 11 členná výprava Prificia v zložení Július Hutka, Marek Hodor, Ján Hašul, Anna Hašuľová, Daniela Repková, Milan Kašian, Ľubomír Fízer, Peter Fízer, Pavol Matúš, Danica Matušová a Peter Chocholáček. Ako každé jedno podujatie je pre vývoj športovca do budúcna veľmi dôležité, aj z tohto podujatia si športovci zobrali svoje skúsenosti, spoločenské uplatnenie, overili si svoju výkonnosť, ktoré ich určite namotivovali k svojmu prístupu do ďalších krokov k posilneniu atletickej reprezentácie. Za nepriaznivého počasia, sa cela výprava bez akýchkoľvek problémov vrátila domov, tešiac na ďalšie vzájomné súboje medzi sebou.